nhadepcuonglong@gmail.com  |  0355.444.999 - 0915.936.960
Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Kiến thức xây dựng | 30-03-2020 22:45:31 | 1343 lượt xem

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của ngôi nhà sau khi hoàn tất xây dựng. Thể hiện rõ kích thước thực tế so với kích thước thể hiện trên bản vẽ thiết kế. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện rõ trên bản vẽ hoàn công.

  • Bản vẽ hoàn công phản ánh những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu và cũng bao gồm các hạng mục chi tiết giống bản vẽ gốc.
  • Bản vẽ hoàn công được lập bởi nhà thầu thi công xây dựng.

 

1. Vì sao cần phải có bản vẽ hoàn công?

- Là cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụnLà cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán.

- Cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ công trình trong mọi điều kiện

- Hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, sửa chữa, cơi nới, mở rộng công trình.

- Tài liệu giúp cho các cơ quan có thẩm quyền nắm được đầy đủ cấu tạo, thực trạng ban đầu của công trình. Để khai thác sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình, đồng thời có biện pháp bảo trì, sửa chữa cho phù hợp bảo đảm tuổi thọ của công trình.

- Tài liệu giúp các cơ quan có thẩm quyền tìm lại các số liệu có liên quan đến công trình.

 

.Bản vẽ hoàn công nhà ở

Bản vẽ hoàn công giúp chủ đầu tư nắm được tình trạng, vị trí chính xác của từng hạng mục công trình. Và là một trong những giấy tờ cần thiết để hoàn tất thanh toán cho đơn vị xây dựng (nhà thầu)

 

2. Các yêu cầu của một bản vẽ hoàn công

- Bản vẽ hoàn công phải phản ánh trung thực kết quả thực hiện thực tế thi công ngoài công trường mà không được tự ý bỏ qua các sai số.

- Bản vẽ phải được lập ngay tại thời điểm nghiệm thu và không được hồi ký hoàn công.

- Phải thể hiện rõ ràng những thay đổi để sử dụng thuận tiện và chính xác trong việc khai thác, sử dụng và bảo dưỡng công trình.

 

3. Các loại bản vẽ hoàn công

Tùy theo quy mô, bản chất của công trình mà người ta chia ra 6 loại bản vẽ chính sau:

- Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng.

- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình

- Bản vẽ hoàn công giai đoạn xây dựng.

- Bản vẽ hoàn công lắp đặt thiết bị.

- Bản vẽ hoàn công từng hạng mục công trình.

- Bản đồ hoàn công tổng thể công trình.

  1.  

4. Cách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công

Cách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng

a) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng chụp lại hình vẽ thiết kế bản vẽ thi công phần công việc nghiệm thu, lắp đặt thiết bị tĩnh.

b) Tại hiện trường, người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình đo vẽ hoàn công, ghi các trị số thực tế thi công có thay đổi so với trị số thiết kế trong ngoặc đơn đặt ngay dưới trị số thiết kế, thể hiện các chi tiết thay đổi, bổ sung trên bản vẽ copy và ký tên. Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của công việc xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì trên bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.

c)Khi nghiệm thu, sau khi kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công thấy phản ảnh đúng thực tế thi công thì người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công ký tên xác nhận.

Cách thể hiện và lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình

a) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng chụp lại toàn bộ bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt (có đóng dấu bản vẽ thi công đã được phê duyệt theo mẫu nêu tại Phụ lục 1D của Thông tư 12/2005/TT-BXD ) và giữ nguyên khung tên, không thay đổi số hiệu bản vẽ thiết kế .

b)Tại hiện trường, người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình đo vẽ hoàn công và lập bản vẽ hoàn công như sau:
Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.
Trong trường hợp trị số thiết kế có thay đổi thì ghi các trị số thực tế thi công có thay đổi so với trị số thiết kế trong ngoặc đơn đặt dưới trị số thiết kế; khoanh đám mây các chi tiết thay đổi, bổ sung và thể hiện các chi tiết thay đổi, bổ sung đó ngay trên bản vẽ.
Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu pháp nhân. Ngoài ra, phía trên khung tên các bản vẽ hoàn công phải đóng dấu “Bản vẽ hoàn công” của nhà thầu thi công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục 01của Thông tư số 02/2006/TT-BXD

c)Khi nghiệm thu, sau khi kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công thấy phản ảnh đúng thực tế thi công thì người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu kiểm tra kết quả đo vẽ hoàn công ký tên xác nhận.

Mẫu bản vẽ hoàn công

 

Kiểm tra độ sụt bê tông trong xây dựng

 

Các bài viết liên quan
Những tiêu chuẩn, quy luật cơ bản trong thiết kế nhà đẹp

Kiến thức xây dựng | 1071 lượt xem

Trong thiết kế kiến trúc nói chung hay thiết kế nhà nói riêng thì có một vài tiêu chuẩn kiến trúc sư không thể bỏ qua để có được ngôi nhà an toàn, bền đẹp.

Nguyên nhân gây nứt bê thông thường gặp

Kiến thức xây dựng | 1010 lượt xem

Nứt bê tông là hiện tượng thường gặp trong xây dựng. Vết nứt có thể xuất hiện ngay sau vài giờ đổ bê tông hoặc sau nhiều năm. Vậy nguyên nhân nứt bê tông là gì?[...]

Kinh nghiệm thi công nâng nền nhà

Kiến thức xây dựng | 981 lượt xem

Hiện tượng nền nhà bị xuống cấp, lún sụt hay thấp hơn mặt đường luôn là nỗi lo ngại đối với các gia đình. Vì thế giải pháp nâng nền nhà được cho là sự cứu cánh [...]