nhadepcuonglong@gmail.com  |  0355.444.999 - 0915.936.960
Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ.
Tin tức | 05-07-2021 15:57:53 | 457 lượt xem

Xin giấy phép xây dựng nhà ở là việc làm cần thiết khi cần xây dựng nhà. Tuy nhiên, khi bạn đến cơ quan nhà nước xin và nhận được giấy phép xây dựng có thời hạn khiến bạn hoang mang khó hiểu. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn như thế nào là Giấy phép xây dựng có thời hạn và vì sao lại được cấp như vậy.

 

 

1. Khái niệm giấy phép xây dựng nhà ở

Khái niệm

Giấy phép xây dựng nhà ở là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Theo quy định tại khoản 18 điều 3 Luật xây dựng năm 2014:

Giấy phép xây dựng có thời hạn được hiểu là giấy phép xây dựng cấp cho việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng

Đối tượng được cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định tại khoản 1 điều 89 Luật xây dựng năm 2014 – đối tượng cần được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạnchủ đầu tư công trình xây dựng.

Căn cứ vào điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình. UBND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình; chiều cao tối đa; thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy – nổ, kiến trúc; cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại. Nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

 

2 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Điều kiện chung

  1. Thuộc khu vực có quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp GPXD có thời hạn.
  4. Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ.

Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cụ thể

  • Đối với công trình xây dựng

Đối với công trình xây dựng yêu cầu cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng các điều kiện chung nêu trên và các điều kiện sau:

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

+ Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Hồ sơ đề nghị cấp GPXD phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

  • Đối với nhà ở riêng lẻ

Đối với nhà ở riêng lẻ yêu cầu cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng điều kiện chung nêu trên và các điều kiện sau:

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

+ Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng 2014.

+  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng 2014. Trong đó:

  • Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp GPXD có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình.

           Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp GPXD có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

  • Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại mục (1) nêu trên và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp GPXD có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp GPXD có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp GPXD có thời hạn theo quy định.

 

HỒ SƠ, THỦ TỤC cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ sẽ thực hiện tương tự như thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Xem thêm >>> Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây nhà ở

2 trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất

 

Các bài viết liên quan
Dịch vụ thiết kế kiến trúc nhà đẹp tại Hải Phòng

Tin tức | 967 lượt xem

Thiết kế kiến trúc là gì? Khi xây nhà có cần bản thiết kế không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực thiết kế kiến trúc ở Hải Phòng và những lợi íc[...]

Xây nhà có cần bản vẽ thiết kế xây dựng không?

Tin tức | 1310 lượt xem

Bản vẽ thiết kế xây dựng là bản vẽ thể hiện hình dáng, cấu tạo, mô hình của nhà ở nhằm phục vụ cho việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Vậy, khi xây nhà [...]

Thông báo khởi công xây dựng: Thông báo cho ai? Thủ tục thế nào?

Tin tức | 1359 lượt xem

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi 2020, những công trình sau đây trước khi khởi công, chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước [...]